Skip navigation

Garantii tingimused

Garantii tingimused

Reeglina pakume masinatele 36 kuu / 5000 mototunni pikkust garantiid. Kampaaniatoodetel võib garantii pikkus või maht olla sellest erinev. Garantii perioodi kulg hakkab masina üleandmisest ja kehtib eeldusel, et masinat hooldatakse kogu garantiiperioodi vältel Rotator Eesti poolt.

Garantii ei kata saamata jäänud tulu, vedelikke, määrdeid ja kuluvosasid. Selleks, et säilitada garantii kehtivust on oluline eelnevalt kooskõlastada kõik masinale tehtavad muudatused Rotatoriga.

Juhul, kui on leidnud aset garantiijuhtum, siis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ootame teadet selle kohta aadressil hooldus@rotator.ee koos veakirjelduse, pildi ja andmetega masina mototundide kohta. Garantii tingimustega saab tutvuda SIIT.

Tagasiostu tingimused

Reeglina masinate müümisel Rotator endale tagasiostu kohustust ei võta. Kui selles on eraldi tagasiostu lepingus kirjalikult kokkulepitud, siis kehtivad tagasiostmisele tingimused, millega saab tutvuda SIIT.