Skip navigation

Garantii tingimused

Garantii tingimused

Masinate tootjagarantii tingimused jagunevad sisu poolest üldgarantiiks ja piiratud garantiiks. Üldgarantiiga on kaetud reeglina kõik masinad ja vastavad garantiitingimused tulevad masinaga kaasa kasutusjuhendis. Üldgarantii jaguneb kestvuselt standardgarantiiks ja pikendatud garantiiks.

Masinate standardgarantii (standard warranty) on 12 kuud / 2000 mototundi (kumb tingimus saabub varem), kuid reeglina pakume masinatele 36 kuu / 5000 mototunni pikkust pikendatud garantiid (extended warranty).

Piiratud garantii (power train warranty) puhul on tegemist tootja komponendi garantiiga, mille tingimused on võrreldes üldgarantiiga piiratumad ja kus garantiiga on kaetud vaid põhikomponendid nagu peapump, mootor ja hüdrojagaja.

Kampaaniatoodetel võib garantii pikkus või maht olla eeltoodust erinev. Garantii perioodi kulg hakkab masina üleandmisest ja kehtib eeldusel, et masinat hooldatakse kogu garantiiperioodi vältel Rotator Eesti poolt. Garantii kestvuse ja tingimuste kohta leiab kõige ammendavamad andmed masina hoolduslepingus.

Üldgarantii tingimused ei kata saamata jäänud tulu, vedelikke, määrdeid ja kuluvosasid. Piiratud garantii ei kata lisaks ka voolikuid. Selleks, et säilitada garantii kehtivust on oluline eelnevalt kooskõlastada kõik masinale tehtavad muudatused Rotatoriga.

Juhul, kui on leidnud aset garantiijuhtum, siis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ootame teadet selle kohta aadressil hooldus@rotator.ee koos veakirjelduse, pildi ja andmetega masina mototundide kohta. Üldgarantii tingimustega saab tutvuda SIIT.

Tagasiostu tingimused

Reeglina masinate müümisel Rotator endale tagasiostu kohustust ei võta. Kui selles on eraldi tagasiostu lepingus kirjalikult kokkulepitud, siis kehtivad tagasiostmisele tingimused, millega saab tutvuda SIIT.